Samarbete med Folkteatern i höst!

Kultur och folkbildning i samverkan

2018-03-21 - Ord & bild

Samarbete med Folkteatern i höst!

Kultur och folkbildning i samverkan

Folkteatern sällar sig till raden av kulturinstitutioner som samarbetar med Nordiska Folkhögskolan. På Text & Bild ser vi fram emot att få prova deras scen för framtida läsningar och erhålla professionell röstcoachning!