Rykande färskt bildmagasin av deltagare på Visuellt berättande

Ingen panik finns nu i tryck!

Bildmagasinet Ingen panik! finns nu i fysisk och fantastisk form.

2019-05-09 - Ord & bild - Rykande färskt bildmagasin av deltagare på Visuellt berättande

Ingen panik finns nu i tryck!

Bildmagasinet Ingen panik! finns nu i fysisk och fantastisk form.

Vi har gjort det igen! Förra året såg magasinet ArtZone dagens ljus tack vare hårt arbete av deltagarna på kursen Visuellt berättande.

Nu presenteras bildmagasinet Ingen panik! med bilder och illustrationer av deltagarna på Bildskolan/Visuellt berättande och texter från Text & Bild – distans. Layout, utformning och innehåll skapat av Bildskolan. Sista momentet med limbindning gjordes under en workshop på KKV i Göteborg som leddes av konstnären Alexandra Hedberg. Vill du se, känna och kanske lägga vantarna på det färdiga magasinet kan du besöka oss på litteraturfestivalen Textival lördagen 11 maj. Eller på vår slututställning på Nordiska folkhögskolan 22 maj.