Efterintag på Bildskolan

Bildskolan termin två

Bildskolan termin två går att söka för dig som har viss erfarenhet sedan tidigare av att uttrycka dig konstnärligt

Bildskolan är en kurs där den kreativa processen står i centrum. Här får du undersöka ditt personliga uttryck och det ges möjlighet att prova olika konstnärliga tekniker.

Kursen är en helårskurs men det termin två går att läsa fristående. Detta är för dig som har viss erfarenhet och kännedom av att använda dig av olika konstnärliga uttryck.

Vi arbetar med olika tekniker, teman och uttryck både tillsammans och individuellt. Du får möjlighet att ingå i ett sammanhang där man provar, lär, ser och samtalar kring olika konstuttryck. Du får formulera egna projekt att arbeta med från idé till utställning.

På Bildskolan ger vi utrymme för den kreativa processen, skapar utställningar, provar uttryck, inspireras och utvecklar det egna bildskapandet.

Den kreativa processen och bildberättandet står i fokus, från idéskiss till färdigt projekt. Du får möjlighet att utveckla ditt egna bildspråk genom arbete med olika idéer, tekniker och uttrycksformer. Genom skapande, samtal och inspiration från litteratur, utställningar, gästlärare och varandra undersöker vi bildens möjligheter och dess plats i samhället. Att själv göra genom att teckna, måla, skulptera, serieskapa, bildberätta och se skapar en ny och större förståelse för både processen och bilden.

Genom praktisk tillämpning, experimenterande och vägledning kommer vi närma oss olika genrer med bilden i fokus. Bilden är idag ett av våra viktigaste kommunikationsmedel och vi angriper den från alla håll.

Bilden är ett språk - konsten är en form

På Bildskolan arbetar vi med att skapa, teckna, måla, animera, skulptera, illustrera, prata och se bilder. Att lära genom att göra är en av grunderna i kursen, genom skapandet väcks frågor och nyfikenhet. Det praktiska arbetet med egna bilder står i fokus. Ditt bildskapande utvecklas och utmanas genom praktik.

Prova

Stor vikt läggs vid eget undersökande arbete där du tillsammans med andra får möjlighet att hitta och utveckla ditt eget bildspråk och uttryck. Det ingår gemensamma besök och workshops både nära och lite längre bort beroende på vad som sker och är aktuellt för gruppen.

Att på olika sätt dela sina bilder med andra är en viktig del av kursen. Det kan ske genom utställningar, trycksaker, digital delning och såklart samtal inom gruppen.

Framförallt är detta en plats för att få prova. Inspireras. Mötas. Att ta plats och hitta sin väg genom konstnärliga uttryck.

Ateljébild

På Bildskolan termin två får du under terminens andra hälft möjlighet att utveckla ett projekt, undersöka ett konstområde du är nyfiken på eller förfina din teknik. Under denna termin ges mer frihet i att utforma sitt innehåll medan gruppen fortfarande är en viktig tillgång i den kreativa processen. Handledning och gemensam undervisning varvas med eget arbete. Första delen av terminen består av kortare projekt både med gäst- och ordinarie lärare. Det kommer även under våren arrangeras studiebesök och kursen får besök av gästlärare inom exempelvis animation, projektansökningar och lera.

Jag vill bli en del av Bildskolan

Klicka på länken ”ansök” till vänster på sidan.
Med ansökan ska du bifoga 2-7 exempel på bilder du gjort tidigare och ett personligt brev där du skriver om varför du vill gå Bildskolan. Personligt brev går att lämna in i både skriftlig och filmad version.
Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta linjeledare Sanna Levelius (sanna.levelius@nordiska.fhsk.se).

@bildskolannordiska på instagram