En skrivarkurs med dig i centrum – eller din farfar, mamma eller någon annan

Biografiskt berättande

Tillsammans med oss kommer du igång med ditt biografiska skrivande. Kursen vänder sig både till dig som redan skrivit några rader eller som ännu bara har idéerna i ditt huvud. Inga förkunskaper krävs – bara din lust och nyfikenhet att fånga ett människoöde.

Kursstart

Kursen startar i augusti och slutar i maj. Under kursens gång får du chansen att starta och utveckla berättelsen om ett spännande liv, ditt eget eller någon annans. Handledning sker både på distans och i skolan. Stor vikt läggs vid textsamtal i grupp.

Vid fem tillfällen, varav fyra äger rum under ett veckoslut, träffar du lärare och dina kurskamrater. Vi genomför stil- och språkövningar, samtalar kring våra texter och hjälper varandra att göra berättelserna ännu bättre. Mellan träffarna jobbar du med din egen text och med uppgifter som läraren delar ut.

Före kursstart

I din ansökan vill vi att du berättar om dig själv. Vi är även nyfikna på dina drömmar. Du måste inte ha en klar uppfattning om vad du vill skriva om, men om du har det ser vi gärna att du berättar om dina tankar i ansökan. Skriv också ett kort stycke om 1-2 skönlitterära eller journalistiska verk som du tycker särskilt mycket om.

Under träffarna är egen dator inget måste, det finns datorer att låna, men vi ser gärna att du använder din dator om du har en. Eftersom en stor del av handledningen sker på distans är det viktigt att du har tillgång till mejl och dator i hemmet. 

Första träffen: 27-28 augusti

Fredag 14:00-20:00
Lördag 09:00-16:00

Nu startar vi! Kursens lärare och kursdeltagare presenteras. Vilka är vi? Vilka berättelser finns att berätta? Vi lyssnar till varandra och tar in varandras historier. Dagen innehåller även skrivövningar och tips på research och intervjuteknik. Se första tillfället som en knuff framåt i ditt berättande.


Om man vill övernatta på skolan beställs det individuellt via skolans B&B. 

Andra träffen: 12-13 november

Fredag 14:00-20:00
Lördag 09:00-16:00

Vid andra träffen fortsätter vi med grunderna. Det blir skrivövningar, individuell coachning men framför allt textsamtal i grupp. Någonting har hänt med din berättelse sedan första tillfället. Vi tar reda på vad och mejslar ut vägarna framåt.


Om man vill övernatta på skolan beställs det individuellt via skolans B&B. 

Tredje träffen: 25-26 februari

Fredag 14:00-20:00
Lördag 09:00-16:00

Vid tredje träffen läggs stor tonvikt på att sortera i det material du skaffat dig, antingen i form av skriven text eller fakta och annan information som du behöver få ordning på. Utöver individuell handledning av läraren hjälper du dina kurskamrater genom att läsa deras texter – och de hjälper dig. 


Om man vill övernatta på skolan beställs det individuellt via skolans B&B. 

Fjärde träffen: 1-2 april

Fredag 14:00-20:00
Lördag 09:00-16:00

Här träffas vi för arbete och reflektion om vartannat. Ärmarna kavlas upp ännu en gång. Texter knådas och omarbetas. I en livsberättelse behöver startavsnittet stramas upp, i en annan mår verben bra av att byta tempus. Komposition, tilltal, dialog, ordval och mycket annat gås igenom. Vi läser varandras texter berikar, stöttar, ger Om man vill övernatta på skolan beställs det individuellt via skolans B&B. 

Femte träffen: 20 maj

Fredag 08:30-17:00

Avslutning. Detta blir tillfället då du presenterar din text, så långt som du hunnit, för lärare och kursdeltagare. Vi summerar kursen och drar lärdomar av det vi gjort. Du får tips och råd om hur du kan gå vidare med ditt projekt eller med ett nytt.