Skriv, läs och bli läst

Nordiska Skrivarskolan - distans

Ge ditt skrivande en chans!


Nordiska Skrivarskolan - distans, är en skrivarkurs på Nordiska folkhögskolan. Den vänder sig till dig som vill utveckla ditt skrivande, som vill samtala om text och skapande, som vill läsa och bli läst.

Individuella skrivuppgifter
Läsåret består av ett antal individuella skrivuppgifter. Vissa av dem utgår från skönlitteraturens stilistiska grepp medan andra är knutna till författare och gästlärare.
Du får tillfälle att prova på många texttyper och genrer. Utifrån begrepp som gestaltning, scenbygge, dramaturgi, karaktär och persongalleri, berättarperspektiv, dialog, bunden- och obunden poesi, dramatisk text m.m. utvecklar du såväl ditt hantverkskunnande som ditt konstnärliga uttryck.

Gästlärare
Kursen gästas av flera inspirerande skrivpedagoger och författare. Du möter dem i samtal, övningar och de läser och ger respons på din text. Det kan handla om specifika genrer, fantastik, skräck, bilderbok, estradpoesi, barn- och ungdomsberättelser, det kan också röra vissa ämnen t.ex. skriv roligt, arbetarlitteratur på 2020-talet, biografiskt berättande eller konst som motstånd.

Respons
En viktig del av kursen är att bli läst och att läsa andras texter. Vi jobbar i responsgrupper där du som deltagare får utbyta tankar om dina och de andras texter. Utöver detta får du regelbunden individuell respons av lärare och gästlärare.

Samarbeten
Nordiska folkhögskolan ger konstnärliga kurser inom många olika fält: Bild, Fotografi, Visa, Teater, Film. Samarbeten med övriga utbildningar eller andra aktörer (litteraturfestivaler, konsthallar m.m) förekommer på utbildningen. Vi jobbar även mot branschen genom samtal med författare, förläggare, frivilligt besök på bokmässan i Göteborg och en föreläsning om hur vägen till utgivning kan se ut.

Kursupplägg
Du tar del av föreläsningar och övningar genom vår digitala plattform där du också utbyter texter med dina kurskamrater. Uppgifterna läggs ut kontinuerligt och du har alltid minst två veckor på dig att utföra ett kursmoment; inga delar behöver genomföras på fastlagda tider, bortsett från träffarna på skolan.

Individuellt projekt
Kursen avslutas med ett större individuellt projekt där du själv väljer fokus. Det kan röra alla skönlitteraturens genre. Under det individuella projektet tilldelas du en handledare som följer dig och finns som stöd i processen.

Platsförlagda träffar
Kursen har fyra platsförlagda träffar (två på vårterminen och två på höstterminen). Under träffarna introduceras centrala moment och deltagarna lär känna varandra vilket är grunden för samarbetet på distans, så det är viktigt att du kan delta vid dessa.

Nordiska deltagare
Kursen riktar sig till deltagare från hela Norden. Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska men det är även möjligt att delta på norska eller danska.

KURSMÅL

KURSMÅL

  • Efter avslutad kurs har du fått en mängd verktyg inom det skönlitterära skrivandets hantverk.
  • Du har utvecklat ditt skrivande och din läsning och övat på att ge och få textrespons.
  • Du har fått nya idéer, tankar och uppslag och marinerats i kreativitet.
ANSÖKAN
  1. Fyll i alla uppgifter på ansökan.
  2. Skicka med ett foto på dig själv.
  3. Skicka med ett personligt brev. Brevet ska vara på ca 500-700 ord och innehålla dina förväntningar på kursen, vad du har gjort tidigare i livet och ev. erfarenheter inom kursens ämnesområden.
  4. Bifoga ett arbetsprov till din ansökan som utgörs av en text och eventuellt tillhörande bild, antal ord bör inte överskrida 1200. Texten kan vara ett utdrag ur ett längre verk eller en avslutad komposition i valfri genre.

När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse på mejl. Antagningen görs under senare delen av våren. Vi eftersträvar en grupp som utmärks av ett engagemang och en kreativ atmosfär där olika erfarenheter tillåts berika varandra.

Skrivardrömmar?