Poeten Lina Ekdahl besöker Nordiska Folkhögskolan

2018-12-13 - Ord & bild

Poeten Lina Ekdahl besöker Nordiska Folkhögskolan

Aktuella Lina Ekdahl återkommer till Nordiska Folkhögskolan och berättar om och läser ur sin senaste diktsamling Fyrahundrafyrtioår. Därefter följer en lyrikworkshop för Text & Bild. http://www.linaekdahl.se/