Ny lärare på Nordiska

Sanna Levelius - ny bildlärare på Nordiska folkhögskolan

Sanna Levelius stärker kompetensen inom kreativt bildberättande från hösten 2017.

2017-04-20 - Ord & bild - Ny lärare på Nordiska

Sanna Levelius - ny bildlärare på Nordiska folkhögskolan

Sanna Levelius stärker kompetensen inom kreativt bildberättande från hösten 2017.

Hej Sanna!

Välkommen som ny lärare på Nordiska! Du kommer att representera bildämnet i linjeförståndar-duon på Text & Bild – vad vill du ge eleverna inom ditt område?

– Tack! Jag vill ge deltagarna lust och mod att kunna vara både konsumenter och producenter av visuella uttryck. Vi kommer med olika erfarenheter och jag hoppas kunna ge ny inspiration, kunskap och verktyg för att kunna uttrycka sig i bild, våga experimentera och kunna diskutera bild som kommunikationsmedel.

Vad är din bakgrund och varför vill du jobba på Nordiska folkhögskolan/folkhögskola?

– Jag har själv gått på folkhögskola, en konstutbildning som väckte mitt intresse för att studera vidare. Det blev först ett år på allmän linje för att få behörighet till högskola där jag fortsatte med att studera kommunikation, informationsproduktion och estetik.

– Innan jag började på folkhögskollärarprogrammet arbetade jag främst med eget bildskapande och kommunikationsuppdrag i egen regi men har under åren även bland annat haft jobb som marknadsassistent, arbetat ideellt med organisationen Ship to Bosnia och varit krogägare.

– Att komma ”tillbaka” till folkhögskolan känns jätteroligt! Det är fantastiskt att få möta deltagare och kollegor, att ta del av varandras erfarenheter och få möjlighet att gemensamt forma intressanta och relevanta kurser.

Hur ser din egen konstnärliga praktik ut?

– Tecknandet följer mig alltid, det är enkelt att ha med och är som ett sätt att tänka. Vilken form jag arbetar med annars är beroende på vad jag vill uttrycka, ofta arbetar jag i kollageform där jag blandar analoga och digitala tekniker. Men jag tycker även om att skapa mer tredimensionellt, att måla och ibland använda yxa. Experimenterande och undersökande är viktiga delar i mitt konstnärliga arbete.

Vad kommer hända inom bildämnet på Text & Bild i höst?

– Oj! Det kommer hända en väldigt mycket spännande saker på Text & Bild i höst.
Vi kommer delta i GIBCA Extended, en del av Göteborgs biennal för samtidskonst, vi kommer åka på spännande studiebesök, vi kommer skriva och skapa bilder förstås. Vi kommer diskutera, fundera och förändra. När det gäller mer specifika uppdrag kommer deltagarna att få bildsätta texter och vi kommer diskutera kring bildens kommunikativa funktion och kvalitéer. Deltagarna kommer att arbeta med ett eget projekt som mynnar ut i en gemensam utställning. Det blir många övningar och uppdrag under hösten för att utveckla bildseendet, experimentlustan och det egna uttrycket. Under hela hösten kommer vi att arbeta med att synliggöra och bli medvetna om den kreativa processen. Vi kommer titta, skapa och samtala kring bilder, konst och berättande.

Tack och välkommen i lärarlaget!