Boktryckarinfo och workshop på Rundqvist tryckeri

Rundqvist tryckeri

2018-04-17 - Ord & bild - Boktryckarinfo och workshop på Rundqvist tryckeri

Rundqvist tryckeri

Visuellt berättande kommer att delta i litteraturmässan Textival den 5 maj med en rykande färsk trycksak (ett bildzine).

Det finns gott om innehåll och idéer kring layout. Under studiebesöket har det istället varit fokus på frågor som vilket papper som ska väljas, format, ska trycksaken vara limbunden eller häftad. På Rundqvist tryckeri har gruppen blivit guidad genom tryckprocessen och den papperssafari som det bjuds på i deras lokaler.

Dessutom blev det workshop bland tryckpressar och klichéer. Nya bilder och idéer har skapats och väckts.