Läsningar

Samarbete med Folkteatern

2019-06-15 - Ord & bild - Läsningar

Samarbete med Folkteatern

Samarbete med Folkteatern i Göteborg. Som en del av programverksamheten vid föreställningarna om Karin Boye och Madame Bovary läser Text & Bild texter inspirerade av föreställningarna.