Text & Bild distans bildsätter Tranströmer

2017-03-15 - Ord & bild

Text & Bild distans bildsätter Tranströmer

Text & Bild distans arbetar med bildsättning av Tranströmers dikter i analogi med utställningen Se Tranströmer. Se Elevarbeten Text & Bild för exempel.