Traditionen tro

Ryste-Sammen 2023

Ännu en gång ”skakade vi ihop oss”. Ryste-Sammen är en tradition som har varit med länge. Det går ut på att omgås och lära känna varandra inför skolåret.

2023-08-24 - Nordiska folkhögskolan - Traditionen tro

Ryste-Sammen 2023

Ännu en gång ”skakade vi ihop oss”. Ryste-Sammen är en tradition som har varit med länge. Det går ut på att omgås och lära känna varandra inför skolåret.

Ajornavianngilaq!
Det kommer bli bra!

På den traditionelle Ryste-Sammen-dagen gick årets deltagare runt på åtta olika poster.

På den grönländska post fick deltagarna till uppgift att gestalta ordet ”ajornavianngilaq” – som betyder: ”det kommer bli bra” – till en kroppslig skulptur. Skolans två inuitiska lärare, Inuk och Maria, betygsatte med legoklosser.

Och nu kan vi säga, med säkerhet i rösten – ajornavianngilaq – det här skolåret kommer att bli bra.