Vill du säga något med din musik?

Visskolan är musiklinjen där sångtexten och det personliga uttrycket står i fokus. I en inspirerande och trygg miljö får du möjlighet att utforska ditt eget uttryck. Hur vill du låta? Vad vill du berätta? Och hur gör du ditt framträdande intressant för en publik?

Med erfarna pedagoger, gästlärare och tillsammans med andra får du prova olika verktyg inom sång, scenisk kommunikation, låtskrivande och musikskapande. Du tolkar både egna och andras låtar och lär dig hur man med enkla medel kan beröra och nå ut till en publik. Du får också mängder av tillfällen att träna upp din scennärvaro. Genom att analysera andras texter och testa på olika skrivövningar utvecklar du ditt eget låtskrivande. Med undervisning i gitarr, musikteori och musikskapande utvecklar du din förmåga att framföra och skriva musik. Du får också lära dig projekt-och branschkunskap och göra flera konsertprojekt, både på egen hand och ihop med andra, bland annat en turné i Norden.

Vad är en visa?

På Visskolan definierar vi visa dels som en musikalisk genre med en lång historia och tradition, dels som ett uttryckssätt. En visa är helt enkelt en sång med en bra text som vill kommunicera med en publik, där texten är utgångspunkt för musiken och det personliga uttrycket viktigare än en perfekt sångröst. Historiskt har visan ofta varit en samhällspåverkande kraft som på olika sätt beskrivit sin samtid, och inte sällan stått i opposition till makten. Visskolan är idag en experimentverkstad för angelägna nya och gamla sånger som säger oss något om våra liv och vårt samhälle, och där många olika berättelser och perspektiv får plats. Med det ena benet i den nordiska vistraditionen och det andra i dagens och världens berättelser, uttryck och musikaliska influenser vill Visskolan ge dig nya intryck och möjlighet att utveckla din kreativitet, ditt musicerande och ditt sceniska artisteri.

En nordisk skola

Nordiska folkhögskolan är en nordisk skola. Det innebär att det finns både personal och deltagare från olika nordiska länder, och att du inte måste prata svenska utan att de flesta förstår (eller lär sig att förstå) såväl tillexempel norska som danska.  Det är billigare att gå på folkhögskola i Sverige än i de andra nordiska länderna,  och du kan dessutom ansöka om halv friplats och få stöd från Lånekassen. Utbildningarna är mer professionellt inriktade och arbetstempot högre, samtidigt som samvaron är stark och du får vänner från hela Norden. Läs mer om hur det är att vara nordisk deltagare här.

Lyssna på oss!

Många av Sveriges och även några av Nordens mest etablerade visartister har utbildat sig vid Nordiska Visskolan. Både Grammisnominerade och Manifestpristagare, till exempel! Sedan starten 1987 har över 600 personer gått här, och många av dem återfinns på scener runt om i Norden idag. Här är några av dem!

Tidigare deltagare berättar

https://nordiska.fhsk.se/sang-scen/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/synneva-300x200.jpg

 

"Eg lærte så mange verktøy og tips og triks, som eg har stor nytte av når eg speler konsertar og skal formidle musikken min. Den gav meg sjølvtillit, og gjorde at eg skjønte kor viktig det er å få uttrykke seg, dersom ein kjenner at det trengst. I tillegg tok eg med meg masse kunnskap som eg verdset høgt, innan tekstskriveing, tonesetjing, musikkhistorie, formidling og gitar- og vokalteknikk, samt ein god dose inspirasjon."
Synneva Gjelland

https://nordiska.fhsk.se/sang-scen/wp-content/uploads/sites/6/2021/04/jonathan-hilli-300x200.jpg

 

"Det var fint att vara i en miljö där man kunde utforska saker på egen hand, men också samspela och följa med varandras processer i klassen. Jag lärde mig att försöka vara i tidens brännpunkt när man går upp på scenen. Att ha ett förhållningssätt till texterna och låtarna, och att man kan öva på interpretationen av en text lika mycket som finmotoriken i vänsterhanden. Vistolkningen pushade en att formulera sin egen metod att vara närvarande och medveten – att ha en scenberedskap.”
Jonathan Hilli

https://nordiska.fhsk.se/sang-scen/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/ellinor-brolin-300x200.jpg

 

"Det som jag fick med mig från Visskolan var hur jag som artist kan förstärka mitt uttryck och berättande via gestaltningen på scen. Jag fick också lära mig att hitta rutiner och arbetssätt som fungerade för mig, som jag sedan använt mig av i mitt yrke. Samt ett oerhört fint nätverk av andra musiker!''
Ellinor Brolin