2019-20

Ana-Dolori Marinovic

Från de vemodiga visorna på Balkan, genom jazzens djungler av toner och gospelns guppande gung hämtar Ana-Dolori Marinovic inspiration till sin vistolkning. Hon sjunger gärna sånger som säger allt om ingenting eller ingenting om allt. Hon sjunger helt enkelt gärna.

Foto: Linnea Tammeras