2016-17

Evelina Funge

Evelina Funge 20 år ung. Kom till visskolan med hopp om förändring. Jag hade idén att vi människor kan klara av vad som helst om vi bara tror på oss själva och inte ger upp. Visskolan hjälpte mig hitta min röst, förstå en gitarr, tänka på nya sätt och se saker jag inte sett förr. Jag trodde inte på mig själv om att stå på scen och sjunga. När jag började här förändrades det och jag har hittat lugn och närvaro. Idén har nu blivit till ett faktum. Jag kan nog inte säga något annat än tack.

Hör Evelinas sång ”Stolta Forngårn”  här