2020-21

Malin Bolander

Jag har alltid tyckt att texten och berättelsen är viktig i musik och jag har lagt stort fokus på detta i mina egna låtar. Jag är influerad av progg och kampvisor och min musik är en blandning av politiska och feministiska texter men även relationsproblematiserande musik. Med hjälp av musiken undersöker jag även känslor, vilka vi är som människor och vilka vi kan bli. För mig är visan som konstform en spegling av oss människor, vad vi upplever och vilket samhälle vi lever i. Genom min egen musik och genom tolkningar av andras visor vill jag därför utveckla och föra vistraditionen vidare.

Foto: Marley Sahlin