2019-20

Malin Österberg

Jag är en artonåring från Göteborg som precis tagit studenten från musikgymnasium. Något som intresserar mig är poesi, berättelser och textens förhållande till musik när den blir tonsatt. Så visan har naturligtvis en särskild plats i mitt hjärta. Min ingång i genren var nog genom det svenska visarvet; Olle Adolfsson och Evert Taube till exempel. Men jag är ständigt öppen till att upptäcka mer och även bekanta mig med min egen berättarröst.

 

Foto: Erina Kvick