2016-17

Per Hellman

Per Hellman, 19 år. Jag är multi-instrumentalist men tryggast i sång och rytm. Jag valde vislinjen för att kunna utveckla mina kunskaper inom lyrik och samspel. På Nordiska Visskolan får jag hjälp att utrycka mig och förmedla texten till publiken på bästa sätt. Det är en väldigt scenisk och individuell utbildning som kräver eget ansvar. Det passar mig perfekt!

Hör Pers sång ”Höstdag i november” här