Visskolans Höstkonserter

Välkommen på Visskolans Höstkonserter!

Plats: Nordiska folkhögskolans hörsal

Tid: 19.00

Mer information om programmet och biljettsläpp kommer inom kort.

2021

26

okt

Sång & scen

Visskolans Höstkonserter

Välkommen på Visskolans Höstkonserter!

Plats: Nordiska folkhögskolans hörsal

Tid: 19.00

Mer information om programmet och biljettsläpp kommer inom kort.