Informasjon til norske søkere

Sammen med din søknad legger du ved et foto på deg selv (max 40MB) hvor en tydelig kan se ansiktet ditt. På Nordiska bruker vi opptaksprøver så du må også legge ved en film hvor du framfører to sanger live, dine egne eller andres.  

2024-02-14 - Sång & scen

Informasjon til norske søkere

Sammen med din søknad legger du ved et foto på deg selv (max 40MB) hvor en tydelig kan se ansiktet ditt. På Nordiska bruker vi opptaksprøver så du må også legge ved en film hvor du framfører to sanger live, dine egne eller andres.  

Obligatorisk opptaksprøve til Nordiska Visskolan – Musikklinja

Velg to sanger som du liker som også ligger i linje med det du gjerne skulle jobbet med på Visskolan. Du kan gjerne bruke mobilkamera for å filme og det trenger ikke å være foran publik. Filmen/ene legger du opp ulistet på Youtube og så legger du ved et Worddokument med linkene i sammen med søknaden din.

Formålet med å bruke opptaksprøve er å danne seg en oppfatning av din musikalske retning og hva du liker å synge. 

Det er mulig å sende inn en søknad og så supplere søknaden med en opptaksprøve senere. I tilfelle du ønsker dette kontakt da linjelærer Maud på maud.lindstom@nordiska.fhsk.se 

 

Dette skal du forberede før du sender inn søknaden din:

Vedlegg 1: Tekstdokument med linker till de to sanger du har spillet inn. 

Vedlegg 2: Foto på deg selv (max 40 mb)

Søk linja nå på Folkehogskole.no