VÅR TID - VÅRA LIV Utställning och konserter 10 + 16 april

Hur mår unga i Norden idag? Vad brinner de för? Vad är deras glädje, frustration, oro, kamp och hoppfullhet?

På Fontinberget i Kungälv studerar 180 unga människor från världens alla hörn. Nu har vi blivit inbjudna av Stadsbiblioteket i Göteborg att delta i utställningen Visit Nabo Art Book, om ungas röster i Norden, framtagen av MUCF. Utställningen vill uppmuntra och göra plats för samtal om demokrati och delaktighet ur ungdomars perspektiv. Nordiska folkhögskolans deltagare kommer att berätta genom musik, film, bild och text om brinnande samtidsfrågor. Kom, se och hör om deras tid – deras liv!

10 APRIL KL 12.00 OCH 14.00: VERNISSAGE OCH KONSERT
Deltagare på plats för mingel och samtal.
kl 12.00 och 14.00 på Trappscenen: Presentationer av utställningen och musik med Björn Jerbo, Maria Við Kykslið och Katarina Hemlin från Visskolans fördjupning

16 APRIL KL 18.00: KONSERT MED NORDISKA VISSKOLAN
Vår tid, våra liv. Berörande berättande musik om glädje, frustration, oro, kamp och hopp med Nordiska Visskolan, på Trappscenen

Utställningen pågår fram till den 29 april

2024-03-28 - Sång & scen

VÅR TID - VÅRA LIV Utställning och konserter 10 + 16 april

Hur mår unga i Norden idag? Vad brinner de för? Vad är deras glädje, frustration, oro, kamp och hoppfullhet?

På Fontinberget i Kungälv studerar 180 unga människor från världens alla hörn. Nu har vi blivit inbjudna av Stadsbiblioteket i Göteborg att delta i utställningen Visit Nabo Art Book, om ungas röster i Norden, framtagen av MUCF. Utställningen vill uppmuntra och göra plats för samtal om demokrati och delaktighet ur ungdomars perspektiv. Nordiska folkhögskolans deltagare kommer att berätta genom musik, film, bild och text om brinnande samtidsfrågor. Kom, se och hör om deras tid – deras liv!

10 APRIL KL 12.00 OCH 14.00: VERNISSAGE OCH KONSERT
Deltagare på plats för mingel och samtal.
kl 12.00 och 14.00 på Trappscenen: Presentationer av utställningen och musik med Björn Jerbo, Maria Við Kykslið och Katarina Hemlin från Visskolans fördjupning

16 APRIL KL 18.00: KONSERT MED NORDISKA VISSKOLAN
Vår tid, våra liv. Berörande berättande musik om glädje, frustration, oro, kamp och hopp med Nordiska Visskolan, på Trappscenen

Utställningen pågår fram till den 29 april