Visklassen 2020-21 på plats!

Varmt välkomna,
Sara Ebenfelt
Billy Eriksson
Anna Höglund
Milo Källgren
Frida Lenard
Clara Samor
Shkurte Carkani
Lennart Schuster
Malin Bolander
Martin Högsten
Idha Oppenstam
Ylva Fredriksson
Bente Dahlander
Johanna Bergstedt
Birgitta Hedenberg
Linn Hermansson
Axel Merighi
Henrik Myrberg
Melissa Persson
Ludwig Vilhelmsson

2020-08-20 - Sång & scen

Visklassen 2020-21 på plats!

Varmt välkomna,
Sara Ebenfelt
Billy Eriksson
Anna Höglund
Milo Källgren
Frida Lenard
Clara Samor
Shkurte Carkani
Lennart Schuster
Malin Bolander
Martin Högsten
Idha Oppenstam
Ylva Fredriksson
Bente Dahlander
Johanna Bergstedt
Birgitta Hedenberg
Linn Hermansson
Axel Merighi
Henrik Myrberg
Melissa Persson
Ludwig Vilhelmsson