Nordiskt Ljus

Sommarkurser

Igen i år erbjuder vi sommarkurser och residens på Nordiskt Ljus. Med Nordiskt Ljus vill vi erbjuda ett forum för människor att lära sig nya saker, utveckla redan befintliga kunskaper och arbeta med egna konstnärliga processer.

2024-03-11 - Nordiska folkhögskolan - Nordiskt Ljus

Sommarkurser

Igen i år erbjuder vi sommarkurser och residens på Nordiskt Ljus. Med Nordiskt Ljus vill vi erbjuda ett forum för människor att lära sig nya saker, utveckla redan befintliga kunskaper och arbeta med egna konstnärliga processer.

NORDISKT LJUS är en mötesplats och kulturexplosion för konst- och kulturutövare i Norden

NORDISKT LJUS är en kreativ motkraft till de högerextrema rörelser som gör anspråk på det nordiska begreppet

NORDISKT LJUS arrangeras på och av Nordiska Folkhögskolan med program innehållande sommarkurser och konstnärliga residens.

NORDISKT LJUS har intagit Nordiska Folkhögskolan i Kungälv under några veckor varje sommar sedan 2021 med tvärkonstnärliga sommarkurser och konstresidens. Med NORDISKT LJUS vill vi erbjuda ett forum för människor att lära sig nya saker, utveckla redan befintliga kunskaper och arbeta med egna konstnärliga processer.

I år kan du gå sommarkurser inom bild, film, foto, skrivande, dans och teater.

Läs mere på Nordiskt Ljus egna hemsida

 

VARFÖR KULTURFESTIVAL?

Runt om i Norden och Europa tar högerextrema krafter allt större mark, där de ofta gör anspråk på det nordiska begreppet. Vi vill motverka den utvecklingen! Vi tror att det nordiska begreppet kan användas för att bidra till möten, förståelse och insikter kring världen i stort. Vi tror också att det skapande mötet mellan människor är ett av de bästa botemedlen mot splittringar och konflikter – och att folkbildningen spelar en central roll i detta.

Vårt kursprogram utformas med visionen om att bjuda in spännande kursledare från hela Norden som alla på olika sätt bedriver konstnärlig- eller samhällelig utveckling. Vi vill att programmet både ska vara folkbildande och fortbildande samt erbjuda en plats som både öppnar upp för att prova på en ny konstform samt få möjlighet att fördjupa konstnärligt skapande.

Residensen syftar till att ge plats för nordiska möten och bidra till konstnärlig utveckling i regionen. Genom att erbjuda konstnärer från olika fält att komma och arbeta med egna projekt, delta i kurser och visa upp sitt arbete publikt vill vi vara med och bidra till en holistisk syn på konstnärlig utveckling där olika fält får samverka och konstnärer får verka och bo sida vid sida.

 

Kursprogram 2024