Skapa liv

Nordiska Teaterskolan

För dig som vill ha mer – och som är beredd att ge mer

Nordiska Teaterskolan är en seriös heltidsutbildning med fokus på rörelsebaserat skådespeleri. Vi utgår från kropp och rörelse, och med grund i en fysisk praktik tillämpar vi psykologiska, mentala och analytiska metoder för en rik skådespelarprocess. Teaterskolan är till för dig som är målmedveten i din strävan att nå individuella resultat samt känner lust och glädje i en kollektiv arbetsgemenskap. Vi erbjuder intensiv och varierad utbildning i skådespeleri under 1 + 1 år. Första och andra året skiljer sig radikalt från varandra, läs mer under kurser. Målet är att ge dig en rad olika redskap som kan hjälpa dig att utvecklas till en självständigt skapande scenkonstnär. På Nordiska Teaterskolan står skådespelarens frihet i centrum, vi arbetar gärna med devisingbaserade projekt där det egna konstnärliga skapandet kan få stort utrymme. Strävan efter NYFIKENHET – MOD – PASSION genomsyrar det vi gör. På Nordiska Teaterskolan har du enbart lektioner med inriktning på teater. Du arbetar uteslutande med lärare som har mångårig erfarenhet och förankring i det professionella teaterlivet, och blir inte undervisad eller regisserad av elever.

Digital tours in Danish - Norwegian - Finnish - Swedish!

Introduction in English

Dance first - think later

Det som skiljer Nordiska Teaterskolan från många andra skolor är vår utgångspunkt i kroppen och rörelsen. På skolan finns två huvudspår, dels rörelsebaserad skådespelarträning med rötterna i Jerzy Grotowskis teatersyn, dels psykologisk realism i Konstantin Stanislavkijs anda. Vi anser att kroppen är ett ytterst effektivt redskap för analys och uttryck. Vi arbetar helt enkelt mycket med rörelse.

Ett eget uttryck

Teater kan se ut på många olika sätt, och det finns olika uppfattningar om vad en skådespelare är. Det är nästan omöjligt att skilja undervisning från estetik. Det betyder att det hos lärarna på skolan finns ett synsätt på skådespeleri som präglar både undervisning och elevproduktioner.

På Nordiska Teaterskolan arbetar vi modernt, forskande och okonventionellt. Vi tror på skådespelaren som konstnär, och att den skapande processen kan omfatta många skilda uttrycksformer. Vi utgår från kroppen och gestaltningen inför publik, men är intresserade av att integrera rum, ljus, ljud, objekt, mask, kostym, text, dockor, scenografi.

Vi arbetar gärna med devisingbaserade projekt som förhåller sig fritt och radikalt till dramatisk text och traditionella former. Det betyder att vi sällan gör "vanliga" pjäser på ett "vanligt" sätt. Titta på bilder och filmer från tidigare arbeten så kanske du får en bild av skolans arbete.

Två år i frihet

Vi erbjuder två år då du arbetar med teater på allvar och får en så ambitiös utbildning som möjligt på folkhögskolenivå. Hur du sedan väljer att gå vidare är ditt beslut. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha kommit längre och djupare med dig själv som skådespelare och människa.

Årskurs 1 är grunden som sedan kan byggas på med ytterligare ett år som vi kallar Rymdstationen. Skillnaden mellan år 1 och 2 är stor. Det första året är planerat och styrt av skolans lärare. Det andra året är otroligt fritt, här är det ensemblen som styr kursupplägg, gästlärare, produktioner. Du kan läsa mer om de olika åren under kurser.

Teatern i världen

Att arbeta med uttryck innebär ett ansvar. Vi vill gärna diskutera och undersöka frågor som har att göra med teaterns relation till samhället. Det handlar om begrepp som samhällsstrukturer, genus, etnicitet, och politik. Vad vill teatern och vad vill du med teatern? Vem är det som bestämmer i en teaterproduktion? Är det publiken, eller regissören, eller skådespelarna? Vad är det som gör teater till konst? Är all teater konst?

Svante Grogarn

Linjeledare

0303206230 svante.grogarn@nordiska.fhsk.se
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM
https://nordiska.fhsk.se/teater/wp-content/uploads/sites/5/2023/11/fb-50x50.jpg
https://nordiska.fhsk.se/teater/wp-content/uploads/sites/5/2017/02/insta-50x50.png