Att söka

Antagningsprov

Att söka Nordiska Teaterskolan

Två saker är riktigt viktiga när det gäller vår antagning. För det första är det viktigt att du verkligen är intresserad av att gå just på Nordiska Teaterskolan. Det finns många olika teaterskolor med många olika inriktningar och nivåer. Om du ska få ett bra år på Nordiska Teaterskolan så är det viktigt att det är just här du vill gå. Välj noga!

För det andra så är vi måna om att sätta samman en bra grupp. Vi försöker skapa en klass som arbetar bra tillsammans och där deltagarna stimulerar varandra. Medelåldern i gruppen brukar bli cirka 21-24 år, och det är vanligt med deltagare mellan 19 - 30. Utbildningen är öppen för dig som har fyllt 18 år och talar svenska, norska eller danska. Du bör ha en viss teatererfarenhet och måste ha en passionerad lust att arbeta med skådespeleri. 150 - 200 personer brukar söka till teaterlinjens 22 platser.

Skriftlig ansökan

Sista datum för ansökan är 15/4. Du söker på skolans ansökningsblankett. Förutom ditt filmade prov ska du bifoga ett personligt brev där du berättar om dig själv, vad du har gjort, dina teatererfarenheter, vad du förväntar dig av kursen och dina framtidsplaner. Du måste också bifoga ett foto samt kopior av betyg, intyg och rekommendationer. Om du vill få en plats på linjen rekommenderar vi dig att göra en noggrann ansökan. När vi har registrerat din ansökan får du en bekräftelse på mail.

Det är viktigt att göra den skriftliga ansökan ordentligt. En slarvig eller ofullständig ansökan är lätt att sortera bort. Tänk på att:

  • Fylla i alla uppgifter på ansökan.
  • Skicka med foto.
  • Skicka med ett personligt brev. Brevet ska inte vara för långt men inte heller för kort, ca 700 ord är lagom. Vi vill veta vad du har för bakgrund, vilka erfarenheter av teater och skådespeleri som du har, vart du vill nå, hur du ser på teater och skådepelarens arbete, och vad du förväntar dig av ett år på Nordiska Teaterskolan. Vi vill också veta hur du tänker om att gå på folkhögskola och att arbeta intensivt tillsammans med andra människor.
  • Ibland vill vi ringa och prata med någon person som kan rekommendera dig, det bör vara någon som vet vem du är och som sysslar med teater.Om du har blivit rekommenderad att söka skolan är det intressant för oss att veta vem som rekommenderat dig, t ex någon som tidigare gått på skolan eller någon lärare eller teaterledare.

 

Antagningsprov 2024

Din ansökan ska kompletteras med filmade antagningsprover. Här finns instruktioner och texter för de filmade proven. Ansökan öppnar den 1:a december.

Antagningen

I slutet av April görs antagningen. Vi utgår då från den skriftliga ansökan och ditt filmade prov. Det kan hända att vi kontaktar dig per telefon eller zoom för att prata om din ansökan. Vi försöker forma en grupp som skall kunna jobba bra tillsammans och få ett lyckligt år på skolan. Många som söker skulle verkligen passa på linjen, men tyvärr finns det inte plats för alla. När antagningen är gjord ringer vi dem som vi vill erbjuda en plats. Övriga får brev med antingen ett avslag eller en erbjudan om reservplats. Om du vill ha din reservplats så måste du besvara erbjudandet. Vi har ganska många reserver utan inbördes ordning, om vi får ett återbud så försöker vi välja en reserv som passar bra för den tomma platsen. Återbud och avhopp kan komma fram till ett par veckor in på terminen. Den som blir antagen bekräftar sin plats genom att betala in en anmälningsavgift till skolan. I början av augusti får de nya eleverna brev med information och uppgifter inför terminsstarten.

Nordiska sökande

För dig som söker från ett annat land än Sverige finns möjlighet till tidigare antagningsbesked. Om vi får din ansökan senast den 26 januari så har vi möjlighet att ge besked till sökande från Norge, Danmark, Finland, Åland, Färöarna, Island, Grönland redan den 1 februari

Övriga sökande får besked från den 15 april.