Vi ser Flugorna på Göteborgs Stadsteater

Regi: Angelina Stojčevska. Text: Jean-Paul Sartre.

2017-09-28 - Teater

Vi ser Flugorna på Göteborgs Stadsteater

Regi: Angelina Stojčevska. Text: Jean-Paul Sartre.