BIBELN

En devising av Bibeln. Slutproduktion 2022.
Foto: Alma Hellström & Daniel Larsson