Skamprojektet

Våren 2020 arbetade Nordiska Teaterskolan med en devisingbaserad slutproduktion på temat skam. Då hela klassen bodde på skolans internat fanns det möjlighet att fortsätta arbeta fysiskt trots undantagstillståndet i samhället. Eftersom det inte var möjligt att spela för publik så började vi filma.
Vi lärde oss en hel del av detta arbete. Framför allt betydelsen av mötet i det publika rummet. Det kollektiva mötet mellan skådespelare, och med publiken. Att arbeta genom kamera och klippning var ett nytt och obekvämt språk. Vi längtade efter teatern samtidigt som vi gjorde film.
Resultatet finns i ett antal kapitel, de är varken fristående eller har inbördes relation. Se det som en konstutställning – hittar du en mening så är det i dig den uppstår.