RÖRELSEBASERAD SKÅDESPELARTRÄNING

Nordiska Teaterskolan åk 1

a

Nyfikenhet – mod – passion

Det första året handlar mycket om att lära känna dig själv och dina verktyg i arbetet med gestaltning. Du utforskar och ökar kontakten med din kropp, dina tankar och dina känslor. Du undersöker hur du fungerar i relation till andra och till grupper. Du kommer att arbeta mycket med din kropp, men redan från början kommer du att involvera text i många övningar. Det kommer att vara fysiskt, svettigt och krävande – men ofta roligt och spännande. Målet är att du ska utveckla dina kunskaper om skådespeleri på ett djupare och autentiskt plan.

Att träna skådespeleri

År 1 på Nordiska Teaterskolan är indelat i block. Det betyder att vi under några veckor arbetar med samma område. Exempel på block kan  vara:

 • Rörelsebaserad skådepelarträning
 • Röst
 • Psykologisk realistisk gestaltning/analys
 • Monologarbete
 • Scenframställningsprojekt
 • Dans/koreografi
 • Devisingarbete – att som ensemble skapa och forma eget material (Intervjuteknik, dokumentärt material, enkäter, eget skrivande, gränsbrytande sceniska uttryck)
 • Produktion

 

Förutom undervisningen under blocken har vi lektioner som återkommer varje vecka nästan hela året:

 • Veckomöte
 • Utomhusträning
 • Individuella redovisningar
 • Akrobatik
 • Kickboxning

På schemat finns även teaterteori, ljus- och ljudteknik, scenografibygge, intervjuteknik, maskarbete, produktion, utvärderingsarbete, individuella samtal och målanalys.

Arbete & tider

En del block gör vi i helklass, en del i halvklass. Scenframställningsprojekten brukar delas upp i sex grupper, slutproduktionerna i två. Akrobatik och boxning varje vecka. Dessutom återkommer redovisningarna av individuella projekt under de flesta veckorna. Individuella projekt betyder att du inför klassen redovisar och får respons på ett arbete som du har förberett.

Arbetstiden är 8.30 – 16.30 samt minst en kväll i veckan. På fredagar slutar vi vanligtvis vid lunch. Kraven på närvaro och delaktighet är höga. Eftersom tempot ofta är högt och alla är beroende av varandra är det mycket svårt att vara borta från lektionerna. I samband med produktioner och projekt ligger det ofta arbete på helger och kvällar. Även en del ordinarie lovtid är schemalagd som repetitioner. Förutom den schemabundna tiden ingår förberedelser enskilt och i

Från ett annat land än Sverige?

Här kan du läsa mer om de ekonomiska villkoren för deltagare från Danmark, Norge, Island, Finland, Grönland, Färöarna, Åland.