PERFORMANCE

INGA HÄMNINGAR

Det här är en kurs för dig som vill utveckla konstnärligt skapande med en bas inom scenkonst och performance

 

INGA HÄMNINGAR är en praktiskt kurs som tar utgångspunkt i det rörelsebaserade skådespelararbetet. Under kursen kommer varje deltagare att skapa, eller medskapa, ett verk som visas 14-15:e december på Scen46 i Göteborg. En scen där fria teatergrupper har sin bas i Göteborg. Under kursen kommer deltagarna få undervisning i olika sätt att arbeta och tänka under konstnärliga processer. Vi uppmuntrar till misslyckanden, omöjliga planer och att göra det du gjort om du inte hade några hämningar kvar. Kursen kommer också ha fokus på att ge dig verktyg till att ge och ta emot feedback, samt att använda denna feedback i ditt kommande arbete. Du kommer få verktyg till att leda dina egna konstnärliga processer och för att söka den utmaning som krävs för att du ska utveckla dig. Det konstnärliga arbetet kommer vara fysiskt, teoretiskt och interdisciplinärt. Kursen består av fysiska träffar och eget arbete. Under hösten kommer det genomföras totalt åtta workshopsbaserade träffar. Utöver det kommer deltagarna att få viss tillgång till Scen 46 i Göteborg, där deltagarna möts utan lärare för att fortsätta utforskandet av sina verk och processer. Det kommer också finnas handledning på distans.

6-7 september: Uppstartsträff ledd av Siri Bertling Wiik och Sóley Freyja Eiríksdóttir. Vi utgår från begreppet lust, och det radikala att utgå från sin lust i sitt skapandet. Möjlighet att formulera det du vill skapa och hitta konstellationer inom gruppen.

20-23 september: Workshop med fokus på deltagarnas kontakt och relation till kroppen, rumslighet och tid. Fysikalitet och strukturering av eget arbete. Ledd av Sóley Freyja Eiríksdóttir.

4-6 oktober: Workshop med fokus på att expandera ut i rummet, rummets betydelse för verket och publikinteraktion. Ledd av Siri Bertling Wiik.

26-28 oktober: Workshop med fokus på att ta sig vidare och lysa starkt. Work-in-progress och feedback. Ledord: lekfullhet. Ledd av Sóley Freyja Eiríksdóttir.

8-9 november: Workshop där vi undersöker hur intimitet kan uppstå mellan performer publik och rum. Genom blick, röst och kropp prövar vi ut metoder för att beröra och nå igenom. Ledd av Livia Hiselius

22-25 november: Workshop med fokus på kontext och innebörd. Work-in-progress och feedback. Ledd av Siri Bertling Wiik.

7-8 december: Deltagarna kommer i olika konstellationer skapa sceniskt material, som sedan kommer att kopieras, återvinnas och bearbetas av andra deltagare i workshopen. Material kan komma multipliceras, om-artikuleras och ägandet delas. Fokus kommer också vara att förbereda inför visningen veckan efter. Ledd av Livia Hiselius

15-17 december: Visning av verk för helklass samt lärare. 17 december: Utvärdering och avslutning.

 

Kontakt: performance@nordiska.fhsk.se