ETT ANDRA ÅR PÅ TEATERSKOLAN

Rymdstationen åk 2

 

Ett andra år

Det andra året erbjuds till en mindre elevgrupp på 12 deltagare. Det betyder både möjlighet till ett starkare individuellt fokus och ett tydligare ensembleperspektiv. Det andra året är baserat på stor frihet och stort ansvarstagande, både för den enskilde deltagaren och för ensemblen. Det är en scenkonstnärlig utbildning som kräver egna konstnärliga antaganden. Ensemblen måste själv strukturera stora delar av arbetet och ansvarar själv för att i samråd med kursledningen disponera huvuddelen av budget och lärarresurser.

I och med ett andra år finns stora möjligheter att utveckla och fördjupa Nordiska Teaterskolans särart och inriktning. Skolan har alltid sökt sig bortanför det traditionella med en tydlig inriktning på kropp, rörelse och ett bildrikt scenspråk. Målet är att erbjuda kursdeltagarna möjligheter att utvecklas som självständigt skapande scenkonstnärer och söka egna autentiska uttryck där olika metoder för skådespeleri kan komplettera varandra och bli otvingande kreativa verktyg.

Vem kan söka?

Det andra året är i första hand riktat till de som tidigare har avslutat teaterskolans grundår. Detta är en separat kurs, en påbyggnad. Det betyder att en deltagare mycket väl kan bli antagen till det första året och sedan välja att lämna skolan, men också att det finns möjlighet att söka det andra året. Det andra året söks på skolans ansökningsblankett med personligt brev och med intervju. Antagningen baseras på deltagarens arbete under första året och skriftliga ansökan samt intervju. Urvalet görs med mål att skapa en väl fungerande grupp som har förutsättningar att helhjärtat delta i arbetet på kursen. Alla som deltagit under det första året är välkomna att söka till det andra året. Ansökan behöver inte göras direkt följande det första året, utan den som söker kan ha gjort ett uppehåll. Till det andra året antas maximalt 12 deltagare.

De som söker får besked om antagningen direkt efter skolans slut i maj. Antagningsbeslutet kan inte överklagas men du kan få en motivering.

Här kan du läsa mer om Rymdstationen 2021.