Nekrolog

Till Steve Claesons minne

Det är med stor sorg vi fick ta emot budskapet om Stewe Claesons bortgång. 1994 till 2007 var han Nordiskas rektor och ledde skolan med engagemang och en stark kärlek till folkbildningen och dess frihet.

2023-04-01 - Nordiska folkhögskolan - Nekrolog

Till Steve Claesons minne

Det är med stor sorg vi fick ta emot budskapet om Stewe Claesons bortgång. 1994 till 2007 var han Nordiskas rektor och ledde skolan med engagemang och en stark kärlek till folkbildningen och dess frihet.

Stewe var aktiv inom folkbildningen både i Sverige och övriga Norden under hela sin yrkestid. Under Stewes tid som rektor utvecklades den nordiska kulturprofil som skolan har idag.

Stewe beskrev folkhögskolans särart som folkhögskolans ”hundhet”. Oavsett en hunds storlek och utseende känner alla igen att det är en hund. På varje folkhögskola finns en säregen känsla av gemenskap och en unik möjlighet att ”lära sig något om livet”. Enligt Stewe är en tid på folkhögskola en lång övning i demokrati. I folkhögskolans säregna miljö står samtalet och det mänskliga mötet i centrum på ett naturligt och konsekvent sätt. Han var en stor försvarare av folkhögskolans värde och identitet och en uppskattad föreläsare på andra folkhögskolor. Efter pensioneringen 2007 kunde Stewe ägna sig helt åt sin andra stora passion, nämligen sitt skrivande.

Det känns mycket sorgligt att Stewe inte kommer att ta del av Nordiskas 75 års jubileum 28 april.

1 april 2023, Karin Langeland