Trippelexponering: Nordiska Teaterskolan

En av årets två slutproduktioner. Premiär den 4 maj 2017.

2017-04-15 - Nordiska folkhögskolan

Trippelexponering: Nordiska Teaterskolan

En av årets två slutproduktioner. Premiär den 4 maj 2017.

Källa: Trippelexponering: Nordiska Teaterskolan