Rim & Reson

Skapa dina egna låttexter under handledning av Christina Kjellsson

Rim & Reson

Ny kurs hösten 2018.

Skapa dina egna låttexter under handledning av Christina Kjellsson - på distans.
Hitta din unika skrivarröst och utifrån den skapa dina egna låttexter! Under tre helger fred-sön träffas vi på Nordiska folkhögskolan i Kungälv

TIDER &  KURSPLAN

Helg 1. 7-9 september
Fredagskväll - Presentation och genomgång av kursens upplägg.
Lördag - Om form och struktur, hantverkstips för början och slut.
Praktisk övning och muntlig redovisning.
Söndag - Vi startar med gemensam genomgång av hantverksmetoden Rim & Reson och etablerar därefter de skrivgrupper som vi ska arbeta i under hela terminen.

Helg 2. 12-14 oktober
Fredagskväll - Samling, kopiering och textläsning. Parafrasövning.
Lördag - Redovisning parafraser. Rim & Reson, grupper. Kväll: Samkväm med text & musik för de som så önskar.
Söndag - Rim & Reson samt genomgång av kommande hemuppgifter.

 

 

Helg 3. 7-9 december
Fredag kväll - Samling, framförande av varandras texter. Uppläsning eller musikaliskt.
Lördag - Rim & Reson, grupper. Samkväm med text & musik för de som så önskar.
Söndag - Rim & Reson, slutkläm. Vi lägger sista handen på texterna.
Muntlig sammanfattning av vars och ens arbete under terminen.
Vad har jag fått gjort? Finns praktiska exempel från kurskamraters textprocesser som jag har lärt mig något speciellt av och som jag kan komma att tillämpa i mitt skrivande? Reflektioner kring hur egna och andras texter ändrat sig under terminen.

Kursledare: Christina Kjellsson
Deltagarantal: 14