Hitta din unika skrivarröst

Rim & Reson - distans

Under fyra helger, fredag-söndag, träffas vi för att skapa låtar.

Hitta din unika skrivarröst

Hitta din unika skrivarröst och utifrån den skapa dina egna låttexter! Under fyra helger fred-sön träffas vi på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.
Vi läser och ger feedback på varandras texter och utifrån det bearbetar vi sen våra egna texter. Vi etablerar mindre arbetsgrupper som kommer att ha kontinuerlig mailkontakt med viss handledning under hela terminen.
Vi arbetar huvudsakligen med texter på svenska, norska eller danska men även engelska texter kan förekomma. Tillfällen till uppspelning/redovisning kommer att ges för de som så önskar. Vi räknar med att hinna arbeta med åtminstone fyra låttexter per person, allt beroende på hur mycket jobb som texterna kräver.

Kursledare: Christina Kjellsson

Helg 1. 1-3 sept

Fredagskväll - Presentation och genomgång av kursens upplägg.
Lördag - Om form och struktur, hantverkstips för början och slut.
Praktisk övning och muntlig redovisning.
Söndag - Vi startar med gemensam genomgång av hantverksmetoden Rim & Reson och etablerar därefter de skrivgrupper som vi ska arbeta i under hela terminen.

Helg 2. 6-8 okt

Fredagskväll - Samling, kopiering och textläsning. Parafrasövning.
Lördag - Redovisning parafraser. Rim & Reson, grupper. Kväll: Samkväm med text & musik för de som så önskar.
Söndag - Rim & Reson samt genomgång av kommande hemuppgifter.

Helg 3. 3-5 nov

Fredagskväll - Samling med redovisning av hemuppgifter.
Frivilligt uppspel av låtar som är under arbete.
Lördag - Rim & Reson, grupper.
Söndag - Finlir. Om tekniska grepp och överraskningar. Utbyte av låtar.

Helg 4. 8-10 dec

Fredag kväll - Samling, framförande av varandras texter. Uppläsning eller musikaliskt.
Lördag - Rim & Reson, grupper. Samkväm med text & musik för de som så önskar.
Söndag - Rim & Reson, slutkläm. Vi lägger sista handen på texterna.
Muntlig sammanfattning av vars och ens arbete under terminen.
Vad har jag fått gjort? Finns praktiska exempel från kurskamraters textprocesser som jag har lärt mig något speciellt av och som jag kan komma att tillämpa i mitt skrivande? Reflektioner kring hur egna och andras texter ändrat sig under terminen.