Rim & Reson

Skapa dina egna låttexter under handledning av Christina Kjellsson

Rim & Reson

Ny kurs våren 2019.

Skapa dina egna låttexter under handledning av Christina Kjellsson - på distans.
Hitta din unika skrivarröst och utifrån den skapa dina egna låttexter! Under fyra helger fred-sön träffas vi på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.
OBS! Vi arbetar huvudsakligen med skriven text. Du behöver alltså inte kunna spela/sjunga.

TIDER &  KURSPLAN

Helg 1. 25-27 januari
Fredagskväll - Presentation och genomgång av kursens upplägg.
Lördag - Om form och struktur, hantverkstips för startrader.
Praktisk övning och muntlig redovisning.  Presentation av terminens övergripande tema.
Söndag - Vi startar med gemensam genomgång av hantverksmetoden Rim & Reson och etablerar därefter de skrivgrupper som vi ska arbeta i under hela terminen. Hemuppgift: Kalevala

Helg 2. 22-24 februari
Fredag  - Samling, redovisning Kalevala.
Lördag - Muntlig redovisning. Rim & Reson, grupper. Kväll: Samkväm med text & musik för de som så önskar.
Söndag - Uppspel/Uppläsning samt genomgång av kommande hemuppgifter. (Ekfras/Allsång/Genrekännedom)

Helg 3. 5-7 april
Fredag - Redovisning hemuppgifter.
Lördag - Rim & Reson Grupper /eget arbete.  Samling- Uppspel av låtar under arbete.
Söndag- Work in progress. Uppspel av låtar under arbete. Byteslåtar. (Varje deltagare ger en egen text till en kurskamrat)

 

Helg 4. 3-5 maj
Fredag kväll - Samling, framförande av varandras texter. Uppläsning eller musikaliskt.
Lördag - Rim & Reson, grupper. Samkväm med text & musik för de som så önskar.
Söndag - Redovisning. Muntlig sammanfattning av vars och ens arbete under terminen.
Vad har jag fått gjort? Finns praktiska exempel från kurskamraters textprocesser som jag har lärt mig något speciellt av och som jag kan komma att tillämpa i mitt skrivande? Reflektioner kring hur egna och andras texter ändrat sig under terminen.

Kursledare: Christina Kjellsson
Deltagarantal: 14