Höstterminskurs på gymnasienivå

Allmän kurs – Kultur & samhälle

Är du nyfiken på samhället, kulturen och historien?

Det här är en terminskurs för dig som vill veta mer om historia, kulturyttringar och samhällsfrågor i Sverige, Norden och världen.

HISTORIA, KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
Kursinnehåll

Kursen startar i augusti. Vi studerar historiska skeenden, samhällsförändringar och kulturella uttryck från forntiden till upplysningen. Det här är en kurs för dig som vill förstå hur historien påverkar den verklighet vi lever i idag. Vi utvecklar vår kunskap om den litterära historien och dess texter, såväl som andra historiska källor. Vi undersöker historien ur olika perspektiv och övar oss i ett källkritiskt förhållningssätt. Både dagsaktuella händelser och historisk bakgrund till samhällsförändringar och konflikter runtom i världen får utrymme under kursen.

Arbetssätt

Vi arbetar ämnesöverskridande och tematiskt. Du redovisar det du lärt dig enskilt och i grupp på olika sätt. Utöver undervisning i klassrummet så ingår studiebesök, utställningar och temadagar.

Ämnen som ingår i kursen

Historia, svenska/svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, matematik och religion/psykologi.

Efter avslutad kurs

Du har ökat dina kunskaper samhälle och kultur i ett historiskt perspektiv och  har haft möjlighet att ta behörigheter i de gymnasiegemensamma ämnen som ingår i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga. Du kan fortsätta dina studier på någon av skolans övriga terminskurser. Tidigare studieerfarenhet och behörigheter avgör studielängden.

Välkommen till oss!