Terminskurs på gymnasienivå

Kultur, historia och samhälle

Ett kul sätt att skaffa sig en gymnasieexamen!
Detta är en linje för dig som vill veta mer om historia, kulturyttringar och samhällsfrågor i Sverige, övriga Norden och världen.

Är du nyfiken på historia och samhället?

Du vill förstå hur historien ligger till grund för samhällets utveckling och betydelsen av din egen roll i samhället. Du är intresserad av det mer främmande och det exotiska, men också av kultur- och samhällsfrågor i den nordiska vardagen. Då är den här kursen för dig.

HISTORIA, KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Vi studerar den äldre historien från antiken till upplysningen och fördjupar oss i aktuella kultur- och samhällsfrågor i Sverige, Norden och i övriga världen.

Vi diskuterar kulturella och samhälleliga fenomen i vår tid exempelvis minoriteters historia och nutida situation. Vi läser och diskuterar litteratur, ser på film, går på teater och besöker utställningar. Ett besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg är ett stående inslag i kursen.

Utöver undervisning i klassrummet gör vi studiebesök, går på teater, film och utställningar samt lyssnar på intressanta inbjudna gäster.

Under kursen läser, analyser och skriver vi en variation av texttyper samt tar del av dokumentärer såväl som spelfilm. Det centrala i kursen är samtal, diskussion och reflektion – och detta för att få ökad kunskap i hur vi själva är en del av världen.

Arbetssätt

Vi arbetar tematiskt och korsar ämnesgränser för att få en bredare förståelse. Här förekommer inga prov. Istället samtalar och diskuterar vi ofta. Diskussioner sker i smågrupper eller i helklass. En del arbeten redovisas muntligt, enskilt eller i grupp och andra redovisas i form av skriftliga inlämningar. Utöver undervisning i klassrummet gör vi studiebesök, går på teater, film och utställningar samt lyssnar på intressanta inbjudna gäster.

Ämnen som ingår i kursen

Svenska, engelska, historia, samhällskunskap, psykologi och matematik.
Tidigare arbets- och studieerfarenhet samt behörigheter avgör studielängden.

Det nordiska

De nordiska perspektiven finns med under hela terminen och som deltagare tar du del av de kulturinslag som förekommer under terminen.

Efter avslutad kurs

Du har ökat dina kunskaper inom historia och kultur- och samhällsfrågor samt haft möjlighet att skaffa behörigheter inom dessa ämnen och andra gymnasiegemensamma ämnen som ingått i kursen. Du har utvecklat din självständiga studieförmåga inom projekt- och temaarbeten.

Välkommen till oss!