Kurser

Språklinjen

Svenska som andraspråk på grundskolenivå och andra ämnen på grundskole- eller gymnasienivå

Sista ansökningsdatum: 20210515

Ettårig linje på gymnasienivå

Startlinjen SVA

Studera ämnena på gymnasienivå och utveckla dina språkkunskaper i tal och skrift.

Sista ansökningsdatum: 20210515

Etableringskurs - En kurs för nyanlända oavsett utbildningsbakgrund.

För att anmäla ditt intresse för kursen – tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Sista ansökningsdatum:

Ettårig linje på gymnasienivå

Startlinjen

Du har grundskolan klar och vill påbörja dina gymnasiestudier. Är du inte helt klar med engelska …

Sista ansökningsdatum: 20210515

Terminskurs på gymnasienivå

Kultur, historia och samhälle

Detta är en linje för dig som vill veta mer om historia, kulturyttringar och samhällsfrågor i Sv…

Sista ansökningsdatum: 20210515

Terminskurs på gymnasienivå

Natur och samhälle

Här studerar vi allt från Big Bang och livets uppkomst till rymdens mysterier och jordens biologis…

Sista ansökningsdatum: 20210515

Terminskurs på gymnasienivå

Modern historia och samhälle

Vi tar emot ansökningar fram till kursstart
Vi följer dramatiska händelser från Franska revoluti…

Sista ansökningsdatum: 20211215

Terminskurs på gymnasienivå

Miljö, etik och samhälle

Vi tar emot ansökningar fram till kursstart
En kurs för dig som vill ägna en termin åt miljö- o…

Sista ansökningsdatum: 20211215