2018-19

Clara de Cardenas

Jag heter Clara därför att det är ett namn som funkar bra både i Sverige (där jag föddes) och i Spanien (där jag döptes).
Jag funderar mycket på hur viktigt det är att möta sig själv innan man kan bemöta någon annan. Det är just detta jag väljer att behandla i min visartistkarriär, samtidigt som jag gärna utforskar det sköra och bräckliga i berättelsen. Jag tonsätter dikter och översätter sånger från spanska som jag framför med min ukulele.
Hade jag haft någon sorts makt, skulle jag avskaffa jantelagen.