2020-21

Ylva Fredriksson

Jag heter Ylva och jag är 54 år gammal. Jag kommer från Uppsala, men har bott större delen av mitt vuxna liv i Göteborg. Mina scenerfarenheter är i första hand inom teater men jag har på senare år upptäckt glädjen med att sjunga. Jag vill framför allt fördjupa mig i det svenska visarvet och gestalta orden, bilderna och uttrycka känslorna som finns i texterna. Syftet är att jag sen med min sång och sceniska framställning ska kunna glädja dom som lyssnar. Delmål är att lära mig gitarrkomp.

Foto: Ylva Lindberg