Bildskolan

Bild, konst och kommunikation

På Bildskolan utvecklar du ditt konstnärliga uttryck

Bildskolan har fokus på den kreativa processen här får du tid och utrymme att utveckla ditt konstnärliga uttryck. Tillsammans skapar vi utställningar och provar olika konstuttryck. Vi ser, pratar och upplever konst i olika former. Genom konstnärligt skapande ser vi på de frågor som är angelägna i vår tid.

Den kreativa processen och att formulera det som driver dig står i fokus, från idéskiss till färdigt projekt. Du får möjlighet att utveckla ditt egna konstnärliga uttryck genom arbete med olika idéer, tekniker och uttrycksformer. Genom skapande, samtal och inspiration från litteratur, utställningar, gästlärare och varandra undersöker vi konstens möjligheter och dess plats i samhället. Att själv göra genom att teckna, måla, skulptera, serieskapa, bildberätta och se skapas en ny och större förståelse för både processen och bilden.

Genom praktisk tillämpning, experimenterande och vägledning kommer vi närma oss olika genrer med bilden i fokus. Bilden är idag ett av våra viktigaste kommunikationsmedel och vi angriper den från alla håll.

Prova

Stor vikt läggs vid eget undersökande arbete där du tillsammans med andra får möjlighet att hitta och utveckla ditt eget bildspråk och uttryck. Det ingår gemensamma besök och workshops både nära och lite längre bort beroende på vad som sker och är aktuellt för gruppen.

Att på olika sätt dela sina bilder med andra är en viktig del av kursen. Det kan ske genom utställningar, trycksaker, digital delning och såklart samtal inom gruppen.

Framförallt är detta en plats för att få prova. Inspireras. Mötas. Att ta plats och hitta sin väg genom konstnärliga uttryck.

https://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2019/02/betong2-scaled-500x450.jpg

Vi arbetar med olika tekniker, teman och uttryck både tillsammans och individuellt. Du får möjlighet att ingå i ett sammanhang där man provar, lär, ser och samtalar kring olika konstuttryck. Du får formulera egna projekt att arbeta med från idé till utställning.

https://nordiska.fhsk.se/ordbild/wp-content/uploads/sites/9/2019/02/maleri-450x500.jpg

Projekt

Under hela kursen arbetar vi aktivt med den kreativa processen. Att arbeta med bilder och konst är att vilja berätta, vilja undersöka och göra avtryck. På kursen får deltagarna, enskilt och gemensamt, genomföra flera projekt från idé till färdigställande inom olika tekniker och tema. Kursen avslutas med en längre projektperiod då deltagarna själva väljer sitt fördjupningsområde. Dessa visas i en gemensam slututställning.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar i projekt.

Bildskolan är för dig som under ett år vill utforska och utveckla ditt visuella språk och din kreativa process.

Du vill inspireras

Du ser en framtid inom det kreativa/konstnärliga området

Du är nyfiken på att arbeta i olika tekniker och prova skilda bilduttryck

Du vill utforska berättandet och ditt egna uttryck tillsammans med lärare och deltagare i en trygg social miljö

Du vill ha vägledning för att genomföra egna konstprojekt

Du vågar ge tid åt den kreativa processen

Följ oss på Instagram @nordiskabildskolan


Ansökan:

Bildskolan söker du som är nyfiken på att arbeta med den kreativa processen och bildprojekt.

Med ansökan skickar du ett personligt brev där du berättar kort om dig själv och varför du valt att söka Bildskolan. Bifoga 3-6 exempel på sådant du arbetat med tidigare. Det kan vara teckning, måleri, skulptur, film eller annat konstuttryck.

Vi tar emot ansökningar löpande fram till 15 april.

Efter ansökan kan du komma att bjudas in till en gemensam informationsträff på skolan eller digitalt.

Har du frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att kontakta linjeledaren.

Kommer du från ett annat land?

Vigtig information om din anmälan