Årsmöte

2024-03-27 - Nordiska folkhögskolan

Årsmöte

Föreningen Nordiska folkhögskolans årsmöte kommer äga rum lördag 27 april kl 10.

Seperat kallelse skickas till föreningens medlemmar.