Natur och samhälle

Exkursion till kusten

2022-09-05 - Nordiska folkhögskolan - Natur och samhälle

Exkursion till kusten

Kursen Natur och samhälle har varit på exkursion till kusten.  Uppgiften gick ut på att undersöka, beskriva och förklara det som sker i de miljöer vi hittade.  Tillbaka i klassrummet undersökte vi vidare med hjälp av mikroskop och stereolupp.