datum för antagningsworkshops

Antagning 2018

2017-11-21 - Nordiska folkhögskolan - datum för antagningsworkshops

Antagning 2018

Nu kan du boka plats på antagningsworkshop i Maj 2018. Vi genomför workshops vid sex tillfällen:
4 – 5/5, 5 – 6/5, 8 – 9/5, 10 – 11/5, 11 – 12/5, 12 – 13/5
Läs mer om antagningen här. Boka plats här.