ANIARA

Devising av diktverket Aniara av Harry Martinsson. Slutproduktion 2021.