MACBETH

Bearbetning av Shakespeares ”Macbeth” för nio kvinnor.