Antagningsrutiner

Så hanterar vi din ansökan.

Ansökan

 • Du skall ha fyllt 18 år för att kunna bli antagen till en kurs på Nordiska folkhögskolan.
 • När du har hittat en linje/kurs du vill söka ansöker du via det digitala ansökningsformulär som finns vid varje linje/kurs på hemsidan. Här ser du också närmare information om ansökningsprocessen.
 • När skolan fått din ansökan registreras den och du får besked via e-post att din ansökan har kommit fram.

Antagning

 • Vid antagningen utgår vi från gruppsammansättning, samt att deltagarna förväntas kunna följa kursplanen.
 • När din ansökan har behandlas får du besked om du är antagen, är på reservlista, eller fått avslag. På de flesta helårs- eller terminskurser får du besked om antagning senast en månad efter sista ansökningsdag. Detta gäller oavsett om du har sökt till höst- eller vårterminen.
 • I juli (höststart) eller december (vårstart) får du ett välkomstbrev tillsammans med praktisk information.
 • I samband med antagningen avgör vi också om det finns förutsättningar att erbjuda plats på skolans internat för de som ansökt om detta.

Bekräftelse av plats

 • Inom tio dagar vill vi att du bekräftar att du vill ha platsen eller om du avstår platsen.
 • Tillsammans med bekräftelsen måste du betala in en anmälningsavgift på 500 SEK. Detta återbetalas ej om du lämnar återbud senare.
 • Återstående avgifter fakturerar vi dig efter kursstart.

Inställd kurs

 • Om en kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av annan orsak skolan inte råder över informeras om detta minst tre veckor före kursstart.
 • Eventuellt inbetald anmälningsavgift återbetalas då.

CSN

För dig som ska ha studiestöd via CSN (Centrala Studiestödsnämnden) gäller följande:

 • Är du under 20 år har du rätt att få Studiehjälp från CSN. Det finns både studiebidrag (1 250 kr/månad) och andra bidrag, och är samma som på gymnasiet. Du kan läsa mer om andra bidrag här. Studiebidraget behöver du inte söka själv utan skolan meddelar CSN.
 • Är du över 20 år söker du själv studiestöd med hjälp av tjänsten: "Ansök om studiemedel" som finns i Mina sidor på www.csn.se.