Antagningsrutiner

Så hanterar vi din ansökan.

Ansökan

 • Du skall ha fyllt 18 år för att kunna bli antagen till en kurs på Nordiska folkhögskolan.
 • När du har hittat en linje/kurs du vill söka ansöker du via det digitala ansökningsformulär som finns vid varje linje/kurs på hemsidan. Här ser du också närmare information om ansökningsprocessen.
 • När skolan fått din ansökan registreras den och du får besked via e-post att din ansökan har kommit fram.

Antagning

 • Vid antagningen utgår vi från gruppsammansättning, samt att deltagarna förväntas kunna följa kursplanen.
 • När din ansökan har behandlas får du besked om du är antagen, är på reservlista, eller fått avslag. På de flesta helårs- eller terminskurser får du besked om antagning senast en månad efter sista ansökningsdag. Detta gäller oavsett om du har sökt till höst- eller vårterminen.
 • I juli (höststart) eller december (vårstart) får du ett välkomstbrev tillsammans med praktisk information.
 • I välkomstbrevet får du även definitivt besked om plats på internatet. Vid fler sökande till internatet än tillgängliga rum har de som inte har möjlighet att pendla till skolan förtur till rum.

Bekräftelse av plats

 • Inom tio dagar vill vi att du bekräftar att du vill ha platsen eller om du avstår platsen.
 • Tillsammans med bekräftelsen måste du betala in en anmälningsavgift på 500 SEK. Detta återbetalas ej om du lämnar återbud senare.
 • Återstående avgifter fakturerar vi dig efter kursstart.

Inställd kurs

 • Om en kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av annan orsak skolan inte råder över informeras om detta minst tre veckor före kursstart.
 • Eventuellt inbetald anmälningsavgift återbetalas då.

CSN

För dig som ska ha studiestöd via CSN (Centrala Studiestödsnämnden) gäller följande:

 • Är du under 20 år har du rätt att få Studiehjälp från CSN. Det finns både studiebidrag (1 250 kr/månad) och andra bidrag, och är samma som på gymnasiet. Du kan läsa mer om andra bidrag här. Studiebidraget behöver du inte söka själv utan skolan meddelar CSN.
 • Är du över 20 år söker du själv studiestöd med hjälp av tjänsten: "Ansök om studiemedel" som finns i Mina sidor på www.csn.se.