Studieekonomi

Svenska elever
 • När du som svensk medborgare läser kurser på Nordiska folkhögskolan har du möjlighet att söka studiestöd hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden.
 • Samtliga kurser på Nordiska berättigar dig att söka studiestöd och eventuellt inackorderingstillägg. Hos CSN är våra kurser kategoriserad således:  Allmänna kurser (gymnasienivå 1). Profillinjer (gymnasienivå 2). Teckenspråkstolkutbildningen,(eftergymnasial nivå B 1)
 • Studier på våra allmänna kurser och profillinjer påverkar inte  dina möjligheter att söka studiestöd för kommande högskolestudier.
 • Om du väljer att söka ett helt läsår på våra journalistlinjer (Journalistiskt hantverk och Journalistiskt reportage) finns möjlighet att läsa dessa kurser på eftergymnasial nivå.
  Välj då Nordiskas Journalistkurs - helårs, EG, när du söker studiestöd på CSN.se. Du måste även meddela skolan att du önskar läsa kurserna på eftergymnasial nivå.
 • Hur länge du har möjlighet att studera hos oss med hjälp av studiestöd från CSN beror på dina tidigare studier. Som exempel, om du endast har studerat på en treårig gymnasieutbildning tidigare har du normalt möjlighet att studera två läsår på folkhögskola med studiestöd.
 • Besök gärna CSNs hemsida för mer information om hur länge du har möjlighet att studera med studiestöd.
  Är du under 20 år?

  Till och med vårterminen det år du fyller 20 år kan du få så kallad studiehjälp från CSN. Studiehjälp består av tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Studiebidraget behöver du inte söka om utan skolan anmäler till CSN när du går en kurs hos oss.

  Extratillägget kan du ansöka om din familj har en låg inkomst och inackorderingstillägget är ett extra bidrag du kan söka om du inte kan bo hemma under studietiden på grund av lång resväg. Du kan läsa med på CSNs hemsida .

  För dig över 20 år

  Från höstterminen det år du fyller 20 år har du rätt till studiemedel hos CSN. Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste ansöka på CSNs hemsida om att få studiemedel.

  Merkostnadslån

  På vissa av våra kurser ingår en studieresa. För denna resa finns möjlighet att ansöka om ett så kallat merkostnadslån hos CSN. Du kan läsa mer om Merkostnadslån här CSNs hemsida.