Elevförbundet

Behåll den nordiska gemenskapen.

Fortsatt gemenskap efter Nordiska

Elevförbundet för Nordiska folkhögskolan är en förening för alla som någon gång har studerat på skolan i Kungälv och som vill fortsätta gemenskapen med kurskamrater och andra f.d. ”kungälvare” från olika årgångar. Vi möts i face book-gruppen Elevförbundet vid Nordiska folkhögskolan.
Det kostar ingenting att vara medlem i Elevförbundet.

Sommarmöten i Norden

Varje sommar sedan 1953 har Elevförbundets medlemmar möjlighet att vara med på en resa i 5-6 dagar till någon plats i Norden. Program för sommarresorna görs ofta av tidigare Kungälvselever som bor på platsen vi besöker. Vi bor gärna på folkhögskolor vid våra sommarmöten.

Välkommen!

Du blir medlem genom att anmäla dig i facebook-gruppen Elevförbundet vid Nordiska folkhögskolan, eller genom att skicka namn och epostadress till elevforbundetnordiska@gmail.com Skriv medlemskap, samt vilket/vilka år du var i Kungälv.

Aktuellt

Elevförbundets styrelse som valdes 2019: Håkan Bågenvik (Kungälv 1970/71), Britt-Marie Alvarsson (1980-83), Eva Blomqvist (1976/77), Peter Gustafsson (1996/97), Margareta Stenvald (1989/90).